!!SALE!! Tot wel €20,- korting op items uit de Framed Florals Collection

Privacy Policy
Laatste update: December 27, 2020

 

 

Bedankt dat je ervoor hebt gekozen om deel uit te maken van onze gemeenschap bij Badgers & Berries (“bedrijf”, “wij”, “ons”, “onze”). We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via badgersandberries@hotmail.com. Wanneer u onze website www.badgersandberries.com bezoekt en onze services gebruikt, vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens toe. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring beschrijven we ons privacybeleid. We proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u ermee heeft. We hopen dat u even de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in dit privacybeleid staan ​​waarmee u niet akkoord gaat, stop dan met het gebruik van onze Sites en onze diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze website (zoals www.badgersandberries.com) en/of gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen (we noemen ze in dit privacybeleid gezamenlijk de 'Sites'). Lees dit privacybeleid aandachtig door, aangezien het u zal helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van uw persoonlijke informatie met ons.

 

 

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, in het kort: We verzamelen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals naam, adres, contactgegevens en betalingsgegevens. We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Sites of anderszins contact met ons opneemt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van uw interacties met ons en de Sites, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten: Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens. Betaalgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals uw betaalinstrument (zoals een creditcardnummer) en de beveiligingscode die aan uw betaalinstrument is gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door onze betalingsverwerker en u dient zijn privacybeleid te lezen en rechtstreeks contact op te nemen met de betalingsverwerker om uw vragen te beantwoorden. Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie. Automatisch verzamelde informatie In het kort: Sommige informatie, zoals IP-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Sites bezoekt. We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Sites bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze sites gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Sites te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden. Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Informatie verzameld uit andere bronnen Kortom: we kunnen beperkte gegevens verzamelen van openbare databases, marketingpartners en andere externe bronnen. We kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners en van andere derde partijen. Voorbeelden van de informatie die we uit andere bronnen ontvangen zijn: profielinformatie op sociale media; marketingleads en zoekresultaten en links, inclusief betaalde vermeldingen (zoals gesponsorde links).

 

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: we verwerken uw gegevens voor doeleinden die zijn gebaseerd op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming. We gebruiken persoonlijke informatie die via onze Sites is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. We verwerken uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen ("Zakelijke doeleinden"), om een ​​contract met u aan te gaan of uit te voeren ("Contractueel"), met uw toestemming ("Toestemming"), en/ of voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen (“Juridische redenen”). We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons baseren naast elk hieronder vermeld doel. We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen: - Om u marketing- en promotieberichten te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt gebruiken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails. - Feedback vragen. We kunnen uw informatie gebruiken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Sites. - Voor andere zakelijke doeleinden. We kunnen uw informatie gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze sites, producten, diensten, marketing en uw gebruikerservaring te evalueren en te verbete

 

3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?

In het kort: we delen informatie alleen met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen. We kunnen uw gegevens die we bewaren verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrond: - Toestemming. We kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken. - legitieme belangen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs nodig is om onze legitieme zakelijke belangen te realiseren. - Uitvoering van een contract. Waar we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan de voorwaarden van ons contract. - Wettelijke verplichting. We kunnen uw informatie vrijgeven waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten). - Vitale interesses. We kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we denken dat het nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken waarin wij zijn betrokken. Meer specifiek is het mogelijk dat we uw gegevens moeten verwerken of uw persoonlijke gegevens moeten delen in de volgende situaties: - Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf. - Verkopers, consultants en andere externe serviceproviders. We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, serviceproviders, contractanten of agenten die diensten voor of namens ons uitvoeren en die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. Voorbeelden zijn: betalingsverwerking, gegevensanalyse, e-mailbezorging, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. We kunnen geselecteerde derden toestaan ​​om trackingtechnologie op de Sites te gebruiken, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen over hoe u in de loop van de tijd met de Sites omgaat. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen en online activiteiten beter te begrijpen. Tenzij beschreven in dit beleid, delen, verkopen, verhuren of verhandelen we uw informatie niet met derden voor hun promotionele doeleinden.

 

 

4. MET WIE WORDT UW INFORMATIE GEDEELD?

In het kort: We delen alleen informatie met de volgende derde partijen. We delen en onthullen uw informatie alleen met de volgende derden. We hebben elke partij gecategoriseerd, zodat u gemakkelijk het doel van onze gegevensverzamelings- en verwerkingspraktijken kunt begrijpen. Als wij uw gegevens moeten verwerken op basis van uw toestemming en u wilt uw toestemming intrekken, neem dan contact met ons op. - Communiceren en chatten met gebruikers. Mailchimp - Web- en mobiele analyse. Google Analytics

 

5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEN?

Kortom: we kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan. We kunnen cookies en vergelijkbare technologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of om deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in ons Cookiebeleid.

 

 

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: we bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet. We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan ​​is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in dit beleid vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer dan 90 dagen bewaren. Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we deze veilig opslaan uw persoonlijke gegevens en isoleer deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 

 

 

 

In het kort: We streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Houd er echter ook rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie van en naar onze Sites op eigen risico. U mag alleen toegang krijgen tot de services binnen een beveiligde omgeving.

 

 

8. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

Kortom: we verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar. We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar. Door de Sites te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Sites door een dergelijke minderjarige ten laste. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u gegevens tegenkomt die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via badgersandberries@hotmail.com.

 

9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, hebt u rechten die u meer toegang geven tot en meer controle over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen. In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Gebruik voor een dergelijk verzoek de onderstaande contactgegevens. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte en van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Je vindt hun contactgegevens hier. Cookies en vergelijkbare technologieën: de meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze Sites.Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op onze Sites, gaat u naar www.aboutads.info.


10. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR NIET-VOLGEN-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”)-functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. Er is nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van dit privacybeleid.

 

11. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNI SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke gegevens. California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light"-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om één keer per jaar gratis informatie bij ons op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die wij hebben. openbaar gemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden met wie we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens. Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij de Sites hebt, hebt u het recht om verwijdering te vragen van ongewenste gegevens die u openbaar op de Sites plaatst. Als u verwijdering van dergelijke gegevens wilt aanvragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens, en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Sites, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig uit al onze systemen worden verwijderd.

 

 

12. MAKEN WE UPDATES AAN DIT BELEID?

In het kort: Ja, we zullen dit beleid indien nodig updaten om te blijven voldoen aan de relevante wetten. We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

 

 

13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, kunt u ons een e-mail sturen op badgersandberries@hotmail.com of per post naar: Badgers & Berries
Brouwerijstraat 37.
Uithuizen, Groningen
9981JK Nederland

 

 

HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die over u is verzameld, die informatie te wijzigen of in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar badgersandberries@hotmail.com. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.